Vintage Dirt and Trail Motorcycles

Kawasaki 23007-4001 LENS HEAD LAMP , kbul2

$25.00

1 in stock

Category Tag

Description

This Kawasaki 23007-4001 LENS HEAD LAMP fits the following models and components:

Kawasaki ATV 1981 KLT200 – KLT200-A2 HEADLIGHT/TAILLIGHT (’81-’82 KLT200-A1/A

Kawasaki ATV 1982 KLT200 – KLT200-A3 HEADLIGHT/TAILLIGHT (’81-’82 KLT200-A1/A

Kawasaki ATV 1981 KLT200 – KLT200-A1 HEADLIGHT/TAILLIGHT (’81-’82 KLT200-A1/A

Kawasaki ATV 1983 KLT200 – KLT200-A4 HEADLIGHT/TAILLIGHT (’81-’82 KLT200-A1/A

Kawasaki ATV 1983 Duckster – KLT200-A4A HEADLIGHT/TAILLIGHT (’81-’82 KLT200-A1/A

Kawasaki ATV 1983 Duckster – KLT200-A4A HEADLIGHT/TAILLIGHT (’83 KLT200-A4/A4A)

Kawasaki ATV 1982 KLT200 – KLT200-A3 HEADLIGHT/TAILLIGHT (’83 KLT200-A4/A4A)

Kawasaki ATV 1981 KLT200 – KLT200-A2 HEADLIGHT/TAILLIGHT (’83 KLT200-A4/A4A)

Kawasaki ATV 1983 KLT200 – KLT200-A4 HEADLIGHT/TAILLIGHT (’83 KLT200-A4/A4A)

Kawasaki ATV 1981 KLT200 – KLT200-A1 HEADLIGHT/TAILLIGHT (’83 KLT200-A4/A4A)

Kawasaki ATV 1983 KLT200 – KLT200-B1 Headlight – Taillight

Additional information

Weight 17 oz