Vintage Dirt and Trail Motorcycles

Kawasaki 59441-1077 HANDLE COVER , kbul3

$25.00

1 in stock

Category Tag

Description

This Kawasaki 59441-1077 HANDLE COVER fits the following models and components:

 

Kawasaki ATV 1990 Bayou 300 – KLF300-B3 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1995 Bayou 400 4X4 – KLF400-B3 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1993 Bayou 400 4X4 – KLF400-B1 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1999 Bayou 400 4X4 – KLF400-B7 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 2000 Bayou 300 – KLF300-B13 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 2003 Bayou 300 4X4 – KLF300-C15 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 2004 Bayou 300 4X4 – KLF300-C16 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 2002 Bayou 300 – KLF300-B15 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 2001 Bayou 300 – KLF300-B14 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1988 Bayou 300 – KLF300-B1 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1998 Bayou 400 4X4 – KLF400-B6 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1989 Bayou 300 4X4 – KLF300-C1 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1996 Bayou 300 – KLF300-B9 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1991 Bayou 300 4X4 – KLF300-C3 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 2004 Bayou 300 – KLF300-B17 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1997 Bayou 300 4X4 – KLF300-C9 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1995 Bayou 300 – KLF300-B8 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1994 Bayou 300 4X4 – KLF300-C6 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1993 Bayou 300 4X4 – KLF300-C5 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 2005 Bayou 300 4X4 (Canada Only) – KLF300-C17 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1997 Bayou 300 – KLF300-B10 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 2003 Bayou 300 – KLF300-B16 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1990 Bayou 300 4X4 – KLF300-C2 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1996 Bayou 400 4X4 – KLF400-B4 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1995 Bayou 300 4X4 – KLF300-C7 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1994 Bayou 400 4X4 – KLF400-B2 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1993 Bayou 300 – KLF300-B6 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1992 Bayou 300 4X4 – KLF300-C4 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1992 Bayou 300 – KLF300-B5 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1989 Bayou 300 – KLF300-B2 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1991 Bayou 300 – KLF300-B4 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1994 Bayou 300 – KLF300-B7 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1998 Bayou 300 4X4 – KLF300-C10 Handlebar (KLF300-C10/C11)

Kawasaki ATV 1999 Bayou 300 4X4 – KLF300-C11 Handlebar (KLF300-C10/C11)

Kawasaki ATV 2001 Bayou 300 4X4 – KLF300-C13 HANDLEBAR (KLF300-C12-C14)

Kawasaki ATV 2002 Bayou 300 4X4 – KLF300-C14 HANDLEBAR (KLF300-C12-C14)

Kawasaki ATV 1999 Bayou 300 – KLF300-B12 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 2000 Bayou 300 4X4 – KLF300-C12 HANDLEBAR (KLF300-C12-C14)

Kawasaki ATV 1998 Bayou 300 – KLF300-B11 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1996 Bayou 300 4X4 – KLF300-C8 HANDLEBAR

Kawasaki ATV 1997 Bayou 400 4X4 (Canada Only) – KLF400-B5 HANDLEBAR

Additional information

Weight 9 oz